Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ điều khiển lập trình nhúng 1 cổng CAN + 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/485 ICP DAS μPAC-7186EXD-CAN

Lượt xem: 508

μPAC-7186EXD-CAN-G Programmable Automation controller with two series communication port (RS-232/RS-485), one CAN port, one Ethernet port, 7-segment Display, 4 programable LEDs, 512 KB flash ,512 KB SRAM, developing tool kit, Minios7.

Vendor: ICP DAS