Tự động hóa IoT
We detected that your region is Vietnam. Contact us: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » 3onedata

3Onedata Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị 3Onedata tại Việt Nam

3onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1104-4DI(RS-485)

GW1104-4DI(RS-485):
4-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-232)

GW1102-2D(RS-232):
2-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-485)

GW1102-2D(RS-485):
2-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-232)

GW1101-1D(RS-232):
1-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-485)

GW1101-1D(RS-485):
1-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét RS-422 3Onedata FL422

FL422:
RS-422 Surge Protector

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét RS-485 3Onedata FL485

FL485:
RS-485 lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét cáp đồng trục BNC 3Onedata FL-BNC

FL-BNC:
BNC video lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor:

Bộ chống sét mạng LAN 3Onedata FL45

FL45:
Ethernet RJ45 lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét mạng LAN 1000M 3Onedata FL45-1000

FL45-1000:
1000M Ethernet RJ45 lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4 5 6 9