Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » 3onedata

3Onedata Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị 3Onedata tại Việt Nam

3onedata

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet 3Onedata IES318

IES318: 8port 10/100Baes-T(X) , 12~48VDC

3,200,000 3,000,000 Thêm vào giỏ
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 64 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV66401

SWV66400:
64 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV66401:
64 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 64 kênh Video sang quang 3Onedata SWV66400

SWV66400:
64 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV66401:
64 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV61601

SWV61600:
16 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV61601:
16 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video sang quang 3Onedata SWV61600

SWV61600:
16 channels video, SFP(1.25G), 85-260VAC
SWV61601:
16 channels video + 1 channel reverse data, SFP(1.25G), 85-260VAC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV60801

SWV60800:
8 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60801:
8 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video sang quang 3Onedata SWV60800

SWV60800:
8 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60801:
8 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
not avaiable

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV60401

SWV60400:
4 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60401:
4 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
not avaiable

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video sang quang 3Onedata SWV60400

SWV60400:
4 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60401:
4 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video + Data sang quang 3Onedata SWV60201

SWV60200:
2 channels video, FC(SC/ST optional), 5VDC
SWV60201:
2 channels video + 1 channel reverse data, FC/SC, 5VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4 5 6 22