Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cáp chuyển đổi kiểu SMA male to RP-SMA male ICP DAS 3S008

Lượt xem: 356

RG58A/U 10 Meter Long SMA male to RP-SMA male

Vendor: ICP DAS