Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module BACnet/IP 6 AI + 1 AO + 4 DI + 4 DO ICP DAS BNET-5304

Lượt xem: 396

BNET-5304
Multi-function BACnet/IP module with 6 AI, 1 AO, 4 DI, and 4 DO

Vendor: ICP DAS