Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module BACnet/IP 4 AI + 2 AO + 3 DI + 3 DO ICP DAS BNET-5310

Lượt xem: 327

BNET-5310
Multi-function BACnet/IP I/O Module with 4 AI, 2 AO, 3 DI, and 3 DO

Vendor: ICP DAS