Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ hiển thị cầm tay tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge

Bộ hiển thị cầm tay tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge (PORTABLE SYSTEMS) Lorenz Messtechnik GmbH

Hand held, battery operated measuring amplifier with data logger from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and supplier

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bộ hiển thị cầm tay cho cảm biến đo momen xoắn UTMⅡ/UTMV UNIPULSE TM400

Bộ hiển thị cầm tay cho cảm biến đo momen xoắn UTMⅡ/UTMV UNIPULSE TM400. Portable torque monitor for UTMII/UTMV

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Bộ hiển thị cầm tay cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM77

Bộ hiển thị cầm tay cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM77, DC Voltage Measuring Amplifier for Strain Gauge Sensors GM77, with Calibration Control Switch and Maximum Value Memory- Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz ALMEMO® 202 (AL202)

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz ALMEMO® 202 (AL202), Strain gauge amplifier ALMEMO 202 with data logger, hand held and battery operated, for D7 measuring connectors from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM80

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM80, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held Data Loggers and Battery Operated Strain Gage Amplifiers from Lorenz Messtechnik GmbH, the Manufacturer and Supplier, Measuring Amplifier with Data Logger GM80, Hand Held

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị số đo lực cầm tay UNIPULSE F490A

Bộ hiển thị số đo lực cầm tay UNIPULSE F490A. Portable digital indicator

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Đồng hồ đo momen xoắn UTMⅡ/UTMV UNIPULSE UTMV-±0.1 Nm, ±0.5 Nm, ±1 Nm, ±5 Nm, ±10 Nm, ±50 Nm, ±100 Nm, ±500 Nm, ±1000 Nm, ±5000 Nm

Đồng hồ đo momen xoắn UTMⅡ/UTMV UNIPULSE UTMV-±0.1 Nm, ±0.5 Nm, ±1 Nm, ±5 Nm, ±10 Nm, ±50 Nm, ±100 Nm, ±500 Nm, ±1000 Nm, ±5000 Nm

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Máy dò kim cầm tay Unipulse NPS-200

Máy dò kim cầm tay Unipulse NPS-200. Needle detector

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Bộ hiển thị cầm tay tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge (PORTABLE SYSTEMS) Lorenz Messtechnik GmbH