Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi phục vụ ứng dụng IoT trong giải pháp tòa nhà

Hiển thị một kết quả duy nhất

Access Control Reader with Proximity Card and Keypad ICP DAS ACS-11-MF

ACS-11-MF CR Access Control Reader with Proximity Card and Keypad (English version of voice) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ từ và bàn phím ICP DAS ACS-11-MF-TC

DL-10 CR RS-485 Remote Temperature and Humidity (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet +Bluetooth Modbus ICP DAS PIR-230-BLE

PIR-230-BLE ~ Available soon ~ PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module (Bluetooth)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet +Wi-Fi Modbus ICP DAS PIR-230-WF

PIR-230-WF ~ Available soon ~ PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module (WiFi)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus ICP DAS PIR-230-E

PIR-230-E ~ NEW ~ PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module (Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) + nhiệt độ kết nối RS-485 Modbus RTU ICP DAS PIR-130-AC

PIR-130-AC CR PIR Motion Sensor and Temperature Sensor Module (110~220 VAC)(RoHS)
PIR-130-DC CR PIR Motion Sensor and Temperature Sensor Module (10~30 VDC)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) + nhiệt độ kết nối RS-485 Modbus RTU ICP DAS PIR-130-DC

PIR-130-AC CR PIR Motion Sensor and Temperature Sensor Module (110~220 VAC)(RoHS)
PIR-130-DC CR PIR Motion Sensor and Temperature Sensor Module (10~30 VDC)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) +Microwave +nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet + Bluetooth Modbus ICP DAS RPIR-230-BLE

RPIR-230-BLE ~ Available soon ~ Microwave Motion Sensor, PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module(Bluetooth)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) +Microwave +nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet + Wi-Fi Modbus ICP DAS RPIR-230-WF

PIR-230-E ~ NEW ~ PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module (Ethernet)
PIR-230-BLE ~ Available soon ~ PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module (Bluetooth)
PIR-230-WF ~ Available soon ~ PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module (WiFi)
RPIR-230-E ~ Available soon ~ Microwave Motion Sensor, PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module(Ethernet)
RPIR-230-BLE ~ Available soon ~ Microwave Motion Sensor, PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module(Bluetooth)
RPIR-230-WF ~ Available soon ~ Microwave Motion Sensor, PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module(WiFi)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR) +Microwave +nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus ICP DAS RPIR-230-E

RPIR-230-E ~ Available soon ~ Microwave Motion Sensor, PIR Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor Module(Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi phục vụ ứng dụng IoT trong giải pháp tòa nhà hãng ICP DAS