Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo lực kéo - nén

Cảm biến đo lực kéo – nén, force Sensor, Compressive Sensor, Compressive transducer, Tension Sensor, Tension transducers Lorenz Messtechnik

Hiển thị 1–16 trong 30 kết quả

Cảm biến đo lực kéo Lorenz K-100 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN

Cảm biến đo lực kéo Lorenz K-100 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, Miniature Tension Force Sensor K-100 with Nominal Force from 1 … 100 kN

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo Lorenz K-1107 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N

Cảm biến đo lực kéo Lorenz K-1107 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N, Miniature Tension Force Sensor K-1107 with Nominal Force from 10 … 200 N

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo Lorenz K-1368 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N

Cảm biến đo lực kéo Lorenz K-1368 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N, Miniature Tension Force Sensor K-1368 with Nominal Force from 10 … 200 N

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Dual Range Lorenz K-1882

Dual-range-force sensor for tension and compression, K-1882, manufacturer of force sensors, rod end force transducer, compression and tension force sensor, compression, tension, force cell, bolt force sensor, force transducers, tension load sensor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-11

Force sensor, K-11, manufacturer of force sensors, compression and tension force sensor, compression, tension, force cell, bolt force sensor, fastener, force transducers, tension load sensor, force measurement, force gauges, force sensors, force cells

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-12 0.5 kN, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN, 1000 kN

Tension and Compression Force Sensor K-12 with Nominal Force from 0.5 … 1000 kN

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-1427

Force sensor, K-1427, manufacturer of force sensors, compression and tension force sensor, rod end force transducer, tension, compression, force cell, force transducers, tension load sensor, force measurement, force gauge, force gage, force sensors

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-1563

Tension & compression force transducer K-1563, with rod ends, made of stainless steel, protected against temporary immersion in water from Lorenz Messtechnik

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-2145

Force sensor, K-2145, manufacturer of force sensors, compression and tension force transducers, rod end force transducers, force sensors, tension, compression, force cells, bolt force sensors, force transducers, tension load sensors, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-25

Tension and Compression Force Sensors K-25

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén Lorenz K-2698

Compression and tension force transducer K-2698, with through hole, made of stainless steel steel produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz DZ-1

Stress sensor (stress transducer) DZ-1, made of stainless steel from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and distributor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz K-1509

Miniature bending beam force sensors, made of aluminum from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and distributor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz K-1661

Load measuring pin, force sensor, force transducer, bending beam force sensor, ball bearing friction, gripper, medical load cell, load sensor, load cells, transducers, sensor, load cell, force measurement, force measurements, force gauges, force gage

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz K-2148

Web tension sensor, radial force sensor, web tension measurement, force sensor, force transducer, load measuring pin, bending beam force sensor, ball bearing friction, gripper, medical load cell, load sensor, load cells, transducers, sensor, load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz K-2565

Force transducer K-2565 for hand force measurement, made of stainless steel, from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and distributor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik
1 2

Cảm biến đo lực kéo – nén, force Sensor, Compressive Sensor, Compressive transducer, Tension Sensor, Tension transducers Lorenz Messtechnik