Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương, kết nối RS-485, Ethernet, Modbus, Wi-Fi kết nối ứng dụng IoT

Hiển thị 1–16 trong 35 kết quả

Bộ đo và lưu trữ CO+ CO2 + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-203-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-201-E

CL-201-E CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO2+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-202-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ HCHO+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-207-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ HCHO+TVOC + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-204-E

CL-204-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/TVOC/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO + CO2 + kết nối RS-485 Modbus ICP DAS CL-213

CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO + kết nối RS-485 Modbus ICP DAS CL-211

CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO kết nối RS-485 +Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-211-E

CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO2 + kết nối RS-485 Modbus ICP DAS CL-212

CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO2 kết nối RS-485 +Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-212-E

CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+CO+CO2 kết nối RS-485 +Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-213-E

CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ TVOC + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-208-E

CL-208-E CR ~ Available soon ~ Remote TVOC/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo, hiển thị và lưu trữ CO – nhiệt độ – độ ẩm IP67 kết nối RS-485/Ethernet Modbus, MQTT ICP DAS DL-301-IP65

DL-301-IP65 CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-302-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-303-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo, hiển thị và lưu trữ CO/CO2 – nhiệt độ – độ ẩm IP67 kết nối RS-485/Ethernet Modbus, MQTT ICP DAS DL-303-IP65

DL-301-IP65 CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-302-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-303-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo, hiển thị và lưu trữ CO2 – nhiệt độ – độ ẩm IP67 kết nối RS-485/Ethernet Modbus, MQTT ICP DAS DL-302-IP65

DL-301-IP65 CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-302-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)
DL-303-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo, hiển thị và lưu trữ nhiệt độ – độ ẩm kết nối Modbus TCP, MQTT ICP DAS DL-100-E

DL-100-E CR Remote Temperature and Humidity Data Logger with LCD Display (Black Cover) (RoHS)
DL-101-E CR Remote Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Safety Alarm (Black Cover) (RoHS)
DL-100-E-W CR DL-100-E-W (White Cover) (RoHS)
DL-101-E-W CR DL-101-E-W (White Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương, kết nối RS-485, Ethernet, Modbus, Wi-Fi kết nối ứng dụng IoT hãng ICP DAS