Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension)

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension), Multi-Component Sensors Lorenz Messtechnik

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-1902

Multi-component sensor, M-1902, torque sensors, non rotary, force sensor, screw testing, thread friction torque, screw head friction, torque, preload, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, force transducers, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-1983

Multi-component sensor, M-1983, torque sensors, non rotary, force sensor, screw testing, thread friction torque, screw head friction, torque, preload, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, force transducers, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2025

Multi-Component Sensor, M-2025, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2230

Multi-component sensor, M-2230, torque sensors, non rotary, force sensor, screw testing, thread friction torque, screw head friction, torque, preload, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, force transducers, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2354

Multi-Component Sensor, M-2354, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2371

Multi-component sensor, torque sensors, rotary, force sensor, speed, angle, torque transducer, torque sensor, rotation, force transducer, turning, force transducers, revolution, torque transducers, force cells, torque measurements

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2396

Multi-Component Sensor, M-2396, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2416

Multi-Component Sensor, M-2416, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension), Multi-Component Sensors Lorenz Messtechnik