Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cảm biến đo lường » Cảm biến đo Momen xoắn - đo lực kéo & nén - đo tải trọng Load Cell - Lorenz » Cảm biến đo Momen xoắn » Cảm biến đo Momen xoắn trục không quay

Cảm biến đo Momen xoắn trục không quay

Cảm biến đo Momen xoắn trục không quay (Momen tĩnh) Lorenz

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2209

Torque flange D-2209, non rotation with high torsional stiffness and a nominal torque from 1 N•m – 5 N•m produced and distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2223

Torque flange, non rotation, with square socket D-2223 with high torsional stiffness and a nominal torque from 2 N·m – 5000 N·m from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2268

Torque flange D-2268, non rotation, with high torsional stiffness & a nominal torque from 50 N·m – 10000 N·m produced and distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2431

Torque sensors, D-2431, reactive, non rotary, torque transducer, torque sensor, non rotation, static, non turning, reaction torque, torque cells, torsional moment transducers, torsional, revolution, torque transducers, torque cell, torque meter

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2452

Torque sensors, D-2452, non rotary, torque transducer, torque sensor, non rotation, static, non turning, reaction torque, torque cell, torsional moment transducers, torsional, torque transducers, test equipment, torque cell, torque meter.

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2452-P

Torque sensors, D-2452, non rotary, torque transducer, torque sensor, non rotation, static, non turning, reaction torque, torque cell, torsional moment transducers, torsional, torque transducers, test equipment, torque cell, torque meter.

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2553

Torque flange with large through hole D-2553, with high torsional stiffness and a nominal torque from 10 N·m – 200 N·m from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DF-30

Torque flange, non rotation DF-30, with high torsional stiffness and a nominal torque from 10 N·m – 20000 N·m produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DFW-25

Reaction torque sensors, DFW-25, flange, non rotary, torque transducer, non rotation, static, non turning, reaction torque, torque cells, torsional moment transducers, torsional, torque transducers, torque measurements, torque cell, torque meter

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DFW-35

Reactive torque sensors, DFW-35, torque flange, non rotary, torque transducer, torque sensor, non rotation, static, non turning, reaction torque, torque cell, torsional moment transducers, torque transducers, torque measurements, torque cell, torque meter

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DH-15

Non rotation torque sensors, DH-15, torque transducer, torque sensor, static, reaction torque sensor, torque cells, torsional moment transducers, torsional, torque transducers, torque measurements, torque flange, torque cell, torque meter

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DK-15

Reactive torque sensors, DK-15, static torque sensor, non rotation torque transducer, non turning, reaction torque, torque cells, torsional moment transducers, torsional, revolution, torque transducers, torque measurements, test equipment, torque flange.

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DV-14

Sensors for screw driving systems, DV-14, torque sensors, non rotary, torque transducer, non rotation torque sensor, non turning, reaction torque, torque cells, torsional moment torsional, static torque transducers, torque measurements, torque cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Reaction Sensors, non-rotating, Cảm biến đo Momen xoắn, loại trục không quay, hãng Lorenz – Đức