Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cảm biến đo lường » Cảm biến đo Momen xoắn - đo lực kéo & nén - đo tải trọng Load Cell - Lorenz » Cảm biến đo tải trọng (Load cells)

Cảm biến đo tải trọng (Load cells)

Cảm biến đo tải trọng (Load cells)

Load cells are a special variant of force sensors. The load is measured in grams, kilograms or tons and not in newton like “normal” force sensors.
We offer load cells in different designs and sizes: Single point load cells, compressive load cells, ten­sile & compressive load cells, as well as bending beam and shear force load cells. In addition, our product range includes a comprehensive selection of installation kits, accessories and scale elec­tron­ics.

Single Point Load Cells

Single Point Load Cells
Xem thêm

Compression Load Cells

Compression Load Cells
Xem thêm

Tension and Compression Load Cells

Tension and Compression Load Cells
Xem thêm

Bending or Shear Beam Load Cells

Bending or Shear Beam Load Cells
Xem thêm

Weighing Modules

Weighing Modules
Xem thêm

Weighing Electronics

Weighing Electronics
Xem thêm

Cảm biến đo tải trọng (Load cells)