Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement measurement)

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement measurement) Unipulse

Our displacement sensor product line includes capacitive type with 0.3nm resolution and non-contact fiber optic type with 3MHz bandwidth. Those are used for ultra-precision positioning, gap measurement, runout measurement, flatness measurement, vibration measurement, and more

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Cảm biến đo dịch chuyển – đo rung UNIPULSE PS-IA

Cảm biến đo dịch chuyển – đo rung UNIPULSE PS-IA. Contactless electrostatic capacitive displacement sensor

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Cảm biến đo dịch chuyển – đo rung UNIPULSE PS-IA-HS

Cảm biến đo dịch chuyển – đo rung UNIPULSE PS-IA-HS. Contactless electrostatic capacitive displacement sensor with high responsiveness

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Cảm biến đo dịch chuyển đa kênh UNIPULSE PS-Ⅲ

Cảm biến đo dịch chuyển đa kênh UNIPULSE PS-Ⅲ. Multichannel PS sensor

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Cảm biến đo tốc độ dịch chuyển bằng quang học UNIPULSE ATW200

Cảm biến đo tốc độ dịch chuyển bằng quang học UNIPULSE ATW200, Differential fiber-optic displacement sensor

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Cảm biến đo tốc độ tuyến tính bằng quang học (Digital Contact Sensor, Optical incremental linear encoder) UNIPULSE ULE-50

Cảm biến đo tốc độ tuyến tính bằng quang học (Digital Contact Sensor, Optical incremental linear encoder) UNIPULSE ULE-50

Đọc tiếp
Vendor: UNIPULSE

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement measurement) Unipulse