Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cảm biến đo lường » Thiết bị quan trắc » Cảm biến đo khe nứt - dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo khe nứt - dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo khe nứt – dịch chuyển (Displacement Transducers)

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo biến dạng Geokon 4435

Soil Extensometers (VW) | Model 4435

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng kéo dãn cáp Geokon 4410

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4427

Long Range Displacement Meters (VW) | Model 4427

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4430

Deformation Meters (VW) | Model 4430

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4450

Deformation Meters (VW) | Model 4430

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo khe nứt mối nối Geokon 4400

Embedment Jointmeters (VW) | Model 4400

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt 3 chiều Geokon 4415

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420-1X-12.5

Titanium Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-12.5

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420-1X-50

“Scissor-Jack” Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-50

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4425

Convergence Meters (VW) | Model 4425

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4430-1X

Deformation Meter (VW) | Model 4430-1X

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt siêu nhỏ Geokon 4422

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo khe nứt – dịch chuyển (Displacement Transducers)