Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cảm biến đo lường » Thiết bị quan trắc » Thiết bị đo độ giãn (Extensometers)

Thiết bị đo độ giãn (Extensometers)

Thiết bị đo độ giãn (Extensometers)

Hiển thị một kết quả duy nhất

Phụ kiện thiết bị đo giãn kế, đo lún Anchors | Borros, Groutable, Hydraulic, Snap-Ring

Phụ kiện thiết bị đo giãn kế, đo lún Anchors | Borros, Groutable, Hydraulic, Snap-Ring

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thân neo cho hệ thống quan trắc đo lún Geokon 1950

Settlement Points (Borros Type) | Model 1950

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ giãn đa điểm Geokon 1150 (A-3)

Multiple Point, Rod, Groutable | Model 1150 (A-3)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ giãn đa điểm Geokon 1200 (A-4)

Multiple Point, Rod, Snap-Ring | Model 1200 (A-4)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ giãn đa điểm Geokon 1250 (A-5)

Multiple Point, Rod, Hydraulic | Model 1250 (A-5)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ giãn đa điểm Geokon 1280 (A-6)

Multiple Point, Rod, Flexible | Model 1280 (A-6)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ giãn đơn điểm Geokon 1050 (A-1)

Single Point, Rod, Mechanical | Model 1050 (A-1)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ lún đa điểm Geokon 1300 (A-9)

Multiple Point, Retrievable | Model 1300 (A-9)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo lún sâu Extensometers điện từ xách tay Geokon 1900

Magnetic Extensometers | Model 1900

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đọc cầm tay cho quan trắc lún Geokon 1400 · 1450 · 1500 · 4450

Readout Instruments & Sensors | Model 1400 · 1450 · 1500 · 4450

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thước đo lún Geokon 1610

Tape Extensometers | Model 1610

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo độ giãn (Extensometers)