Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cảm biến đo lường » Thiết bị quan trắc » Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo biến dạng bê tông Geokon 4100 · 4150

Spot Weldable (VW) | Model 4100 · 4150

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng bê tông Geokon 4000

Arc Weldable (VW) | Model 4000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng bê tông Geokon 4200 · 4202 · 4204 · 4210

Concrete Embedment (VW) | Model 4200 · 4202 · 4204 · 4210

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng bê tông nhiệt độ cao Geokon 4200HT · 4200HT-T

High Temperature Embedment (VW) | Model 4200HT · 4200HT-T

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng cốt thép Geokon 3911 · 3911A

Rebar Strainmeters (Electrical Resistance) | Model 3911 · 3911A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng cốt thép Geokon 4911 · 4911A

Rebar Strainmeters (VW) | Model 4911 · 4911A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng cốt thép Geokon FP4911

Rebar Strainmeters (Fiber Optic) | Model FP4911

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng dạng quang học (Fiber Optic) Geokon FP4000

Strain Gages (Fiber Optic) | Model FP4000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng Geokon 3900

Dynamic Embedment (Electrical Resistance) | Model 3900

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng Geokon 4151

Miniature and Extended Range (VW) | Model 4151

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng Geokon 4435

Soil Extensometers (VW) | Model 4435

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng Geokon ST-350

Dynamic Strain Transducers (Electrical Resistance) | Model ST-350

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)