Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cảm biến đo lường » Thiết bị quan trắc » Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo nhiệt độ công trình bằng sợi quang Geokon FP4700

Temperature Sensors (Fiber Optic) | Model FP4700

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ dạng chuỗi có địa chỉ Geokon 3810A

Addressable Thermistor Strings | Model 3810A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ thi công Geokon 3800

Thermistor Probes | Model 3800

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ thi công tạm thời dạng chuỗi Geokon 3810

Thermistor Strings | Model 3810

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ vĩnh cửu (VW) Geokon 4700

Temperature Sensors (VW) | Model 4700

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)