Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Camera công nghiệp » Area Scan Camera » Camera công nghiệp USB 2.0

Camera công nghiệp USB 2.0

Camera công nghiệp USB 2.0

Hiển thị 1–10 trong 11 kết quả

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 60 fps Crevis MV-BW35U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 60 fps Crevis MV-BW35U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 60 fps Crevis MV-CW35U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 60 fps Crevis MV-CW35U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 70 fps Crevis MV-BV20U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 70 fps Crevis MV-BV20U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 70 fps Crevis MV-BV30U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.4 Megapixel 70 fps Crevis MV-BV30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.8 Megapixel 30 fps Crevis MV-BX30U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 0.8 Megapixel 30 fps Crevis MV-BX30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.2 Megapixel 25 fps Crevis MV-BS30U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.2 Megapixel 25 fps Crevis MV-BS30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.2 Megapixel 25 fps Crevis MV-CS30U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.2 Megapixel 25 fps Crevis MV-CS30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.4 Megapixel 15 fps Crevis MV-BS20U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.4 Megapixel 15 fps Crevis MV-BS20U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.4 Megapixel 15 fps Crevis MV-CS20U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 1.4 Megapixel 15 fps Crevis MV-CS20U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 2 Megapixel 12 fps Crevis MV-BU10U

Camera công nghiệp truyền thông cổng USB 2.0 2 Megapixel 12 fps Crevis MV-BU10U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Camera công nghiệp USB 2.0