Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bo mạch camera công nghiệp

Bo mạch camera công nghiệp (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, GigE Board cameras)

Hiển thị 1–16 trong 35 kết quả

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc GigE Imaging source DMM 25G445-ML

GigE monochrome board camera

 • 1/3 inch Sony CCD sensor (ICX445ALA)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc GigE Imaging source DMM 25GP031-ML

GigE monochrome board camera

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc GigE Imaging source DMM 25GX236-ML

GigE monochrome board camera

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LLJ)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 2.0 Imaging source DMM 22BUC03-ML

USB 2.0 monochrome board camera

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 2.0 Imaging source DMM 42BUC03-ML

USB 2.0 monochrome board camera

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9M021)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 25 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 2.0 Imaging source DMM 72BUC02-ML

USB 2.0 monochrome board camera

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 Imaging source DMM 27UJ003-ML

USB 3.0 monochrome board camera

 • 1/2.3 inch Aptina CMOS sensor (MT9J003)
 • 3,856×2,764 (10.7 MP), up to 7 fps
 • Rolling shutter
 • I/O input
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 Imaging source DMM 27UP031-ML

USB 3.0 monochrome board camera

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 Imaging source DMM 27UR0135-ML

USB 3.0 monochrome board camera

 • 1/3 inch On Semiconductor CMOS sensor (AR0135)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX178-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 1/1.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX178LLJ)
 • 3,072×2,048 (6.3 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX250-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 2/3 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX250LLR)
 • 2,448×2,048 (5 MP), up to 75 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX252-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 1/1.8 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX252LLR)
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 119 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX264-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 2/3 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX264LLR)
 • 2,448×2,048 (5 MP), up to 38 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX265-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 1/1.8 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX265LLR)
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX273-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX273LLR)
 • 1,440×1,080 (1.6 MP), up to 238 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bo mạch Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.1 Imaging source DMM 37UX287-ML

USB 3.1 monochrome board camera

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX287LLR)
 • 720×540 (0.4 MP), up to 539 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)
1 2 3

Bo mạch camera công nghiệp (Board cameras)

USB 3.1 monochrome board cameras, USB 3.1 color board cameras, USB 3.0 monochrome board cameras, USB 3.0 color board cameras, USB 2.0 monochrome board cameras, USB 2.0 color board cameras, GigE monochrome board cameras, GigE color board cameras