Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi tín hiệu camera công nghiệp (Converters & grabbers)

Bộ chuyển đổi tín hiệu camera công nghiệp (Converters & grabbers) Imaging Source

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi tín hiệu SDI sang USB 3.0 Imaging source DFG/HDSDI

SDI-to-USB 3.0 converter

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bộ chuyển đổi tín hiệu Video sang USB 2.0 Imaging source DFG/USB2pro

Video-to-USB 2.0 converter

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bộ chuyển đổi tín hiệu Video sang USB 2.0 Imaging source DFG/USB2propcb

Video-to-USB 2.0 converter

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

PCI Express grabber Imaging source DFG/MC4/PCIe

PCI Express grabber

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

PCI Express grabber Imaging source DFG/SV1/LP/PCIe

PCI Express grabber

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

PCI Express grabber Imaging source DFG/SV1/PCIe

PCI Express grabber

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

PCI grabber Imaging source DFG/LC4

PCI grabber

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

PCI grabber Imaging source DFG/SV1

PCI grabber

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

PCI grabber Imaging source DFG/SV1/LP

PCI grabber

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Bộ chuyển đổi tín hiệu camera công nghiệp (Converters & grabbers) Imaging Source