Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Camera công nghiệp

Industrial cameras (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, GigE Industrial cameras)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Industrial cameras (Industrial cameras)

USB 3.1 monochrome industrial cameras, USB 3.1 color industrial cameras, USB 3.0 monochrome industrial cameras, USB 3.0 color industrial cameras, USB 2.0 monochrome industrial cameras, USB 2.0 color industrial cameras, GigE monochrome industrial cameras, GigE color industrial cameras