Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Optics

Hiển thị 1–16 trong 100 kết quả

Ống kính Imaging source Filters

Filters

Graph depicts spectral characteristics

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source LAex0.5

Tubes and rings

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source LAex1

Tubes and rings

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source LAex5

Tubes and rings

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source LAexSet

Tubes and rings

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source M111FM08

High-end lenses

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source M111FM16

High-end lenses

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source M111FM25

High-end lenses

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source M111FM50

High-end lenses

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TB23 12 10MP

The Imaging Source 2/3″ board lenses

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TB23 16 10MP

The Imaging Source 2/3″ board lenses

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TB23 25 10MP

The Imaging Source 2/3″ board lenses

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TB23 50 10MP

The Imaging Source 2/3″ board lenses

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TBL 1.4 5MP

The Imaging Source megapixel board lenses

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TBL 1.4 C 5MP

The Imaging Source megapixel board lenses

 

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Ống kính Imaging source TBL 12-2 5MP

The Imaging Source megapixel board lenses

 

Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)
1 2 3 4 5 6 7