Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Camera công nghiệp điều chỉnh tiêu cự tự động

Camera công nghiệp điều chỉnh tiêu cự tự động (USB 3.0 autofocus cameras, USB 2.0 autofocus cameras, GigE zoom cameras Zoom & autofocus cameras)

Hiển thị 1–16 trong 20 kết quả

Camera công nghiệp đơn sắc GigE tự động điều chỉnh tiêu cự Imaging source DMK 39GX265-Z20

GigE monochrome zoom camera

 • 1/1.8 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX265LLR)
 • Motor zoom: 6.8 mm to 136 mm
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 36 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc GigE tự động điều chỉnh tiêu cự Imaging source DMK Z12G445

GigE monochrome zoom camera

 • 1/3 inch Sony CCD sensor (ICX445ALA)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc GigE tự động điều chỉnh tiêu cự Imaging source DMK Z12GP031

GigE monochrome zoom camera

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc GigE tự động điều chỉnh tiêu cự Imaging source DMK Z12GX236

GigE monochrome zoom camera

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LLJ)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc GigE tự động điều chỉnh tiêu cự Imaging source DMK Z12GX236

GigE monochrome zoom camera

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LLJ)
 • Motor zoom: 4.8 mm to 57.6 mm
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc GigE tự động điều chỉnh tiêu cự Imaging source DMK Z30GP031

GigE monochrome zoom camera

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • Motor zoom: 4.3 mm to 129 mm
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc USB 2.0 tự động lấy nét Imaging source DMK 22AUC03-F

USB 2.0 monochrome autofocus camera

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc USB 2.0 tự động lấy nét Imaging source DMK 72AUC02-F

USB 2.0 monochrome autofocus camera

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 tự động lấy nét Imaging source DMK AFUJ003-M12

USB 3.0 monochrome autofocus camera

 • 1/2.3 inch Aptina CMOS sensor (MT9J003)
 • 3,856×2,764 (10.7 MP), up to 7 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 tự động lấy nét Imaging source DMK AFUP031-M12

USB 3.0 monochrome autofocus camera

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 tự động lấy nét Imaging source DMK AFUX178-M12

USB 3.0 monochrome autofocus camera

 • 1/1.8 inch Sony CMOS sensor (IMX178LLJ)
 • 3,072×2,048 (6.3 MP), up to 22 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp đơn sắc USB 3.0 tự động lấy nét Imaging source DMK AFUX236-M12

USB 3.0 monochrome autofocus camera

 • 1/2.8 inch Sony CMOS sensor (IMX236LLJ)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 54 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp màu USB 2.0 tự động lấy nét Imaging source DFK 22AUC03-F

USB 2.0 color autofocus camera

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp màu USB 2.0 tự động lấy nét Imaging source DFK 72AUC02-F

USB 2.0 color autofocus camera

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp màu USB 2.0 tự động lấy nét Imaging source DFK AFU050-L34

USB 2.0 color autofocus camera

 • 1/4 inch CMOS sensor
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Image enhancement
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)

Camera công nghiệp màu USB 3.0 tự động lấy nét Imaging source DFK AFU420-L62

USB 3.0 color autofocus camera

 • 2/3 inch CMOS sensor
 • 7,716×5,360 (41.4 MP), up to 110 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: The Imaging Source(TIS)
1 2

Camera công nghiệp điều chỉnh tiêu cự tự động (Zoom & autofocus cameras)

USB 3.0 monochrome autofocus cameras, USB 3.0 color autofocus cameras, USB 2.0 monochrome autofocus cameras, USB 2.0 color autofocus cameras, GigE monochrome zoom cameras, GigE color zoom cameras