Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger có bàn phím và màn hiển thị LCD Campbell Scientific CR850

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger có bàn phím và màn hiển thị LCD Campbell Scientific CR850

Lượt xem: 274

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger có bàn phím và màn hiển thị LCD Campbell Scientific CR850

Vendor: