Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi CAN Bus sang RS-232 3Onedata CAN232

Lượt xem: 292

CAN232:
CAN to RS-232 Converter, 9~48VDC, wall mounting

Vendor: 3Onedata