Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Tin tuyển dụng

15.01.2020

MC&TT-Tuyển dụng tháng 1- 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị tự động hóa

MC&TT-Tuyển dụng tháng 1- 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị tự động hóa

15.01.2020

MC&TT-Tuyển dụng tháng 1- 2020-Nhân viên kinh doanh thiết bị truyền thông – Máy tính công nghiệp

MC&TT-Tuyển dụng tháng 1- 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị truyền thông – Máy tính công nghiệp

03.06.2019

Tuyển dụng tháng 6- 2019: Kỹ thuật viên Máy tính tại Hà Nội

Tuyển dụng tháng 6- 2019: Kỹ thuật viên Máy tính tại Hà Nội

21.10.2018

Mô tả công việc nhân viên SEO

Mô tả công việc nhân viên SEO, Lập kế hoạch Online Marketing dài hạn và ngắn hạn cho từng sản phẩm, đảm bảo đúng định hướng và đạt hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu của công ty.

04.09.2018

Tuyển dụng tháng 11 – 2019: Tuyển dụng nhân viên SEO – Marketing Online

Tuyển dụng tháng 11 – 2018: Tuyển dụng nhân viên SEO – Marketing Online

04.04.2018

Tuyển dụng tháng 1- 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị truyền thông – Máy tính công nghiệp

Tuyển dụng tháng 1- 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị truyền thông – Máy tính công nghiệp

01.03.2018

Tuyển dụng tháng 9 – 2019: Tuyển dụng kỹ sư lập trình phần mềm tự động hóa

Tuyển dụng tháng 9 – 2019: Tuyển dụng kỹ sư lập trình phần mềm tự động hóa

26.02.2018

Tuyển dụng tháng 1– 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị tự động hóa

Tuyển dụng tháng 1– 2020: Nhân viên kinh doanh thiết bị tự động hóa