Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Lượt xem: 156

Chương 1: Giới thiệu phần mềm Cimon-SCADA

Cimon-SCADA là chương trình phần mềm trên cơ sở Microsoft Windows cho tự động hóa công nghiệp. CimonD là chương trình cho phép soạn thảo, CimonX là chương trình cho phép chạy ứng dụng.

Cimon-SCADA là hệ thống phần mềm hiệu quả cao bao gồm tốc độ hệ thống nhanh, kiến trúc hệ thống mở, chức năng hệ thống mạng mạnh mẽ, sử dụng thuận tiện, v.v.

Cimon-SCADA là phần mềm được thiết kế trên cơ sở Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Serve2003/VISA để xử lý nhiều thông tin với tốc độ cao và sử dụng chức năng mạnh mẽ như Đa công việc, đa luồng, OLE Automation, Activex, nó cung cấp giải pháp cho giám sát và điều khiển từ xa, Cimon-SCADA cũng được sử dụng trong các hệ thống lớn hoặc hệ thống nhỏ.

Đặc trưng

Kiến trúc hệ thống mở

Cimon-SCADA được thiết kế hệ thống mở, hài lòng yêu cầu từ hàng loạt người sử dụng và cung cấp mềm dẻo cao như liên kết rễ dàng với phần mềm khác.

 • Cimon-SCADA hỗ trợ OLE Automation và chương trình ứng dụng bên ngoài thu thập dữ liệu rễ dàng dữ liệu của Cimon-SCADA.
 • Cimon-SCADA liên kết với cơ cở dữ liệu sử dụng ODBC.
 • Cimon-SCADA mở giao thức CIMON-NET(RS232, TCP/IP), được sử dụng để thay đổi dữ liệu giữa các Cimon-SCADA. Dữ liệu của Cimon-SCADA có thể được thiết lập hoặc quy vào bởi hệ thống khác.
 • Sẵn có sử dụng OCX nhưu trang đồ họa.

Hỗ trợ hàng loạt mạng

CIMON-SCADA hỗ trợ hệ thống dự phòng cần thiết của hệ thống lớn

 • CIMON-SCADA sử dụng đầy đủ chức năng mạng của hệ điều hành Windows
 • CIMON-SCADA hỗ trợ nhiều loại cấu trúc mạng như Stand Alone, Peer to Peer, Client/Serve.
 • CIMON-SCADA hỗ trợ hàng loại giao thức

Liên kết mối quan hệ cơ sở dữ liệu

CIMON-SCADA có thể được liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng ODBC, CIMON-SCADA hỗ trợ SQL, ứng dụng DB như sửa, thêm, xóa bản nghi.

Hỗ trợ Internet

CIMON-SCADA được sử dụng trong Internet Web Serve, trạng thái thiết bị hiện thời có thể được giám sát và điều khiển với Web-Browser từ máy tính từ xa.

Trang đồ họa

CIMON-SCADA cung cấp hàng loạt kiểu Wizard và thư viện Symbol, hệ thống có thể định dạng rễ dàng, đối tượng có thể được đăng ký như một thư viện Symbol và sử dụng mọi nơi khi cần thiết, rễ dàng để mở rộng hệ thống, CIMON-SCADA cung cấp thành phần OCX được phát triển bởi nhà cung cấp thứ 3, như là đối tượng trong CIMON-SCADA.

Mã lệnh (Basic Script)

CIMON-SCADA hỗ trợ ngôn ngữ Basic script, bạn có thể sử dụng CIMON-SCADA script rất rễ mà không cần đạo tạo đặc biệt. CIMON-SCADA cung cấp hàng trăm hàm bao gồm liên kết đối tượng OLE và vào/ra file, đặc biệt, CIMON-SCADA cung cấp chức năng đến hỗ trợ SQL, vì vậy bạn có thể truy vấn và tìm kiếm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Tương thích dữ liệu với hàng loạt ứng dụng

 • Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Tag tương thích với Microsoft Exel
 • Sẵn sàng sử dụng trong báo cáo với Microsoft Excel, Word, v.v.
 • Sẵn sàng sử dụng trong định dạng đồ họa, như Auto-CARD, Photoshop, Core Draw, v.v

1-1. Đặt chưng chức năng

Thu thập dữ liệu thời gian thực

 • Hỗ trợ hàng loại I/O Drivers
 • Sử dụng chức năng Networks tối đa
 • Hiệu quả cao thông qua dữ liệu kiểu Event

Quản lý cơ sở dữ liệu thời gian thực

 • Thuận tiện quản lý với kiểu và hàm.
 • Tìm/Thay thế cho thuận tiện quản lý với dữ liệu lớn
 • Tương thích cơ sở dữ liệu với Excel
 • Analog/Digital/String/Group Tag
 • Virtual Tag: Simulation, Tag cho biến nội.

Cảnh báo (Alarm)

 • Ưu tiên công việc trong hệ thống
 • Quản lý cảnh báo bởi vùng và ưu tiên
 • Tổng kết cảnh báo, file, máy in, cảnh báo âm thanh, gọi trang
 • Tag cảnh báo Digital, ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON, ON<->OFF
 • Tag cảnh báo Analog, thay đổi giá trị.

Đồ thị(Trend)

 • Đồ thị thời gian thực/đồ thị quá khứ
 • YT Graph/Multiple Graph/XY Graph/ST Graph

Báo cáo(Reports)

 • Sử dung mẫu báo cáo được làm từ Excel, Word
 • Sử dụng Excel mà không có chương trình Exel
 • Đầu ra bởi sự kiện

Lưu trữ dữ liệu (Data Logging)

 • Lưu lịch sử các giá trị thẻ quan trọng trong một thời gian dài
 • Lưu trữ các khoảng thời gian hoặc sự kiện thường xuyên
 • Lưu trữ một tập tin hoặc in
 • Lưu trữ mã câu lệnh
 • Hiển thị lịch sử dữ liệu đã lưu trữ

An ninh (Security)

 • Có 100 cấp dành cho nhà điều hành
 • Lưu lịch sử đăng nhập/đăng xuất của nhà điều hành

Trình thiết kế đồ họa (Graphic Editor)

 • Trình soạn thảo đồ họa dựa trên đối tượng
 • Làm việc thuận tiện bằng cách sử dụng thanh công cụ
 • Cung cấp trình hướng dẫn và thư viện với nhiều đồ họa khác nhau
 • Tự động liên kết với trình soạn thảo cơ sở dữ liệu
 • Phóng to / Thu nhỏ
 • Tìm / thay thế

Màn hình giám sát (Monitor Pages on Runtime)

 • Được liên kết với cơ sở dữ liệu thời gian thực
 • Sử dụng các hình ảnh đa dạng
 • Phím chức năng gán theo nhu cầu của người dùng (Phím chức năng và các phím đặc biệt)
 • Chức năng hiển thị Tool-Tip trong vùng cảm ứng
 • Không gian làm việc: Giám sát đồng thời nhiều trang
 • Trình kiểm soát người dùng

Mạng (Network)

 • Hệ thống độc lập: Dễ dàng ứng dụng cho tự động hóa
 • Hệ thống phân phối(Phân phối quy trình lớn đến quy trình chi tiết độc lập và dễ dàng chuyển đổi hệ thống Stand-Alone sang hệ thống phân phối)
 • Dự phòng(Ứng dụng vào hệ thống có độ tin cậy cao và hỗ trợ tất cả các thông số kỹ thuật của dự phòng)

Hệ thống kiến trúc mở (Open Architecture System)

 • Liên kết với cơ sở dữ liệu quan hệ bằng cách sử dụng ODBC
 • Liên kết với chương trình của người dùng bằng cách sử dụng Tự động liên kết OLE
 • Mở rộng phạm vi áp dụng thông qua việc mở CIMON-NET
 • Sử dụng miễn phí OCX bên ngoài làm đối tượng hoạt ảnh

Các chức năng khác (Other Functions)

 • Sử dụng chương trình của người dùng nội bộ các lệnh cơ bản
 • Giám sát / kiểm soát từ xa qua Internet
 • Ghi nhật ký sự kiện quan trọng trong hệ thống
 • Trợ giúp trực tuyến chi tiết
 • Hỗ trợ đa phương tiện

1-2. Cấu hình

 • Hệ thống triển khai (CimonD) và hệ thống kiểm soát (CimonX)
 • Trình điều khiển I / O
 • Cơ sở dữ liệu thời gian thực
 • Nhiệm vụ nội bộ
 • Mở hệ thống bằng cách sử dụng OLE Automation

CIMON-SCADA bao gồm CimonD là một hệ thống triển khai và CimonX là đó là một hệ thống kiểm soát. CimonD có trình quản lý tích hợp cần thiết để xây dựng và duy trì các hệ thống đa dạng, chẳng hạn như trình quản lý cơ sở dữ liệu để biết thông tin về các thẻ thời gian thực và trình soạn thảo đồ họa cho cửa sổ SCADA.
Cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ thống On-Line, được xây dựng bởi CimonD, sẽ liên tục sửa đổi và quản lý bởi CimonX. Dữ liệu đa dạng được đăng ký trong cơ sở dữ liệu thời gian thực từ I / O các thiết bị như PLC được mua thông qua các trình điều khiển I / O.
Mặc dù những dữ liệu này có dạng đặc biệt của thiết bị không được xử lý, chúng sẽ được xử lý dưới dạng dữ liệu của đơn vị kỹ thuật trong CIMON-SCADA, sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực (CVD) và sẽ được quản lý bởi các nhiệm vụ đa dạng trong CIMON-SCADA.
CIMON-SCADA được trang bị cấu trúc hệ thống mở như OLE Automation.      Trong trường hợp người dùng tạo một chương trình với mục đích đặc biệt, CIMON-SCADA có thể hoạt động như OLE Automation Server
cho chương trình. Thông qua điều này, chương trình của người dùng có thể tham khảo thông tin về cơ sở dữ liệu thời gian thực hoặc sửa đổi.

1-3. Yêu cầu chung về máy tính

Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống để thực thi phần mềm hệ thống CIMON như sau.

Mục Yêu cầu
   Hệ điều hành (O/S)    Windows 98/Me/2000/Server2003/XP/Vista
   CPU    IBM tương thích trên Pentium (586)
   Bộ nhớ    >= 32MB
   Ổ đĩa mềm    3.5″ 1.44 MB
   Ổ đĩa cứng    >= 200MB
   Màn hình & đồ họa    VGA, SVGA, XGA
   Bàn phím    101 phím
   Chuột    Tùy chọn
   Máy in    Tùy chọn
   Cổng nối tiếp    Nếu cần
   Khác    Bảng đa phương tiện (Card âm thanh)
Bảng Ethernet (Thẻ LAN)
Bảng liên kết dữ liệu
Bảng bus trường
Bảng bản đồ thu nhỏ
Bảng cảm ứng
Khóa phím (Bao gồm cả tiêu chuẩn)

1-4. Cài đặt phần mềm CIMON-SCADA

Thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1, Tải phần mềm CIMON-SCADA. Tại đây

Bước 2, Tìm đến file cài đặt phần mềm Cimon-SCADA vừa tải về => Click chuột phải vào “setup.exe” => Chọn Run as administrator.

Bước 3, Chọn Yes => Chờ

Bước 4, Chọn Next

Bước 5, Chọn “I accept the terms in the license agreement” => Next

Bước 6, Chọn Next

Bước 7, Chọn Instal => Chờ

Bước 8, Chọn Next

Bước 9, Chọn I accept the license agreement => Next

Bước 10, Chọn Next => Chờ

Bước 11, Chọn Finish

Bước 12, Chọn Finish

1-5. Khởi động CIMON-SCADA

a, Khởi động CimonD

Tìm đến thư mục chứa phần mềm CIMON-SCADA sau khi đã cài đặt thành công. Mặc định là “C:\CIMON\UltimateAccess\CIMON SCADA”. Tiếp tục tìm đến file CiMonD.exe => click chuột phải rồi chọn Run as administrator => Chọn Yes.

Hộp thoại sau sẽ xuất hiện

Báo “nếu CimonD chạy mà không có khóa phím thì sẽ được lưu dưới dạng demo”.

Nếu thông báo trên xuất hiện, hãy thực hiện tiếp như sau.

1, Đảm bảo rằng khóa phím được cài đặt trên cổng song song hoặc cổng USB của máy tính đúng cách

2, Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị khóa phím. Tệp thiết lập trình điều khiển thiết bị khóa phím hldrv32.exe nằm trong hldinst
thư mục của thư mục Cimon.

Sửa chữa như sau:

Tìm đến thư mục chứa file hldrv32.exe, mặc định là “C:\CIMON\UltimateAccess\CIMON SCADA\hldinst”. Tiếp tục tìm đến file hldrv32.exe => click chuột phải rồi chọn Run as administrator => Chọn Yes.

Tiếp đó chọn Netx => Chờ

Tiếp đó chọn Yes

Tiếp đó chọn Finish => Hoàn thành

b, Khởi động CimonX

Tìm đến thư mục chứa phần mềm CIMON-SCADA sau khi đã cài đặt thành công. Mặc định là “C:\CIMON\UltimateAccess\CIMON SCADA”. Tiếp tục tìm đến file CiMonX.exe => click chuột phải rồi chọn Run as administrator => Chọn Yes.

Khi chạy Cimon.exe có thể sẽ xuất hiện một số hộp thoại sau:

1,Báo ” CIMON sẽ chạy ở chế độ demo do không có chìa khóa hoặc thông tin khóa không hợp lệ. Chế độ Demo cho phép
Giao tiếp I / O trong 4 giờ, nhưng không hỗ trợ Mô-đun đặc biệt.”

2, CIMON sẽ chạy ở chế độ demo do công cụ triển khai thấp hơn mô-đun thời gian chạy.

Trong trường hợp này, thoát khỏi CimonX, chọn Database ở menu Tools của CimonD. Nếu cơ sở dữ liệu người quản lý xuất hiện, chọn Save trong menu File  để lưu lại. Thoát CimonD và chạy CimonX lần nữa.

3, “CIMON sẽ được chạy ở chế độ Demo do thẻ đăng ký hơn thẻ thực hỗ trợ trong mô-đun thời gian chạy. Chế độ demo cho phép giao tiếp I / O trong 30 phút, nhưng không hỗ trợ Mô-đun đặc biệt.

Nếu hộp thoại Lỗi như trên được hiển thị, thì phải nâng cấp vì khả năng xử lý dự án lớn hơn một trong những phần hiện đang được cài đặt.

1-6. Biểu đồ luồng thực thi

Chọn các menu để chỉnh sửa và chạy theo thứ tự sau sử dụng CimonD. Thứ tự sau đây là ví dụ chung để thực thi dự án. Nếu cần thiết, bạn có thể thay đổi thứ tự. Nhưng, bạn nên bắt đầu từ việc tạo dự án mới.

 • Creating project: Tạo dự án
 • Setting up communication: Thiết lập giao tiếp
 • Editing database: Lập cơ sở dữ liệu
 • Editing graphic pages:Thiết kế đồ họa
 • Editing Data Loggings: Lập bản lưu trữ dữ liệu
 • Editting reports: Lập bản báo cáo
 • Run project:Chạy dự án
Bình luận