Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cimon Việt Nam, Đại diện cung cấp thiết bị PLC, màn hình cảm ứng (HMI), máy tính công nghiệp (IPC), Phần mềm SCADA hãng Cimon tại Việt Nam

Cimon

Phần mềm SCADA Cimon

Phần mềm SCADA Cimon, CIMON SCADA is a Windows based software for industrial automation management

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DER

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DER

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-AER

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-AER

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNR

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNR

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-ANR

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-ANR

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DES

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DES

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4 5 6 19