Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cimon

Cimon Việt Nam, Đại diện cung cấp thiết bị PLC, màn hình cảm ứng (HMI), máy tính công nghiệp (IPC), Phần mềm SCADA hãng Cimon tại Việt Nam

Cimon

Adapter đầu nối cáp Profibus cho module CM1-PD01A Cimon RP-DPC01A

Profibus communication adaptor

RP-DPC01A Profibus connector Ass’y (used w/ CM1-PD01A and Rio)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối module mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE10

Expansion Cable for XP/CP Series CM0-CBE10

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA UNL-E

CM04-SCADA UNL-E

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA UNL-E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA 10-E

CM04-SCADA 10-E

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA 10-E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA 5-E

CM04-SCADA 5-E

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA 5-E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA 1-E

CM04-SCADA 1-E

Phần mềm SCADA Cimon Development+Server+Mobile,Web & Network Clients CM04-SCADA 1-E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development tool software CM01-0500/DS

CM01-0500/DS

Phần mềm SCADA Cimon Development tool software CM01-0500/DS

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development tool software CM01-0150/DS

CM01-0150/DS

Phần mềm SCADA Cimon Development tool software CM01-0150/DS

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Development tool software CM01-0075/DS

CM01-0075/DS

Phần mềm SCADA Cimon Development tool software CM01-0075/DS

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon Runtime Viewer CM01-0500/RS

CM01-0500/RS

Phần mềm SCADA Cimon Runtime Viewer CM01-0500/RS

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4 5 6 16