Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Cimon

Cimon Việt Nam, Đại diện cung cấp thiết bị PLC, màn hình cảm ứng (HMI), máy tính công nghiệp (IPC), Phần mềm SCADA hãng Cimon tại Việt Nam

Cimon

Module 64 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT64E

CM1-YT64E

Module 64 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT64E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4F

Module CPU Cimon CM1-CP4F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4E

Module CPU Cimon CM1-CP4E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3E

Module CPU Cimon CM1-CP3E

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP3F

Module CPU Cimon CM1-XP3F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP2F

Module CPU Cimon CM1-XP2F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP1F

Module CPU Cimon CM1-XP1F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
not avaiable

Module CPU Cimon CM1-XP1S

Module CPU Cimon CM1-XP1S

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Adapter đầu nối cáp Profibus cho module CM1-PD01A Cimon RP-DPC01A

Profibus communication adaptor

RP-DPC01A Profibus connector Ass’y (used w/ CM1-PD01A and Rio)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối module mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE10

Expansion Cable for XP/CP Series CM0-CBE10

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4 5 6 17