Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Ổ cứng 2.5″ SATA SSD MLC 64GB công nghiệp Cervoz CIS-2SM336MKB064GW

Lượt xem: 958

M336 Family (Powerguard Function): Industrial 2.5″ SATA SSD

Vendor: Cervoz