Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ thu thập và lưu trữ HCHO+ nhiệt độ + độ ẩm + điểm sương ICP DAS CL-207-E

Bộ thu thập và lưu trữ HCHO+ nhiệt độ + độ ẩm + điểm sương ICP DAS CL-207-E

Lượt xem: 62

CL-207-E CR Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Vendor: ICP DAS