Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Công nghệ và khái niệm

Công nghệ và khái niệm

Giao thức Modbus và ứng dụng Modbus Gateway trong các ứng dụng tự động hóa

Giao thức Modbus và ứng dụng Modbus Gateway trong các ứng dụng tự động hóa

Ứng dụng giao thức IEC 60870-5-104 trong hệ thống SCADA hệ thống điện

Ứng dụng giao thức IEC 60870-5-104 trong hệ thống SCADA hệ thống điện

OPC UA Server MQTT là gì ?, Giải pháp kết nối đến iCloud Server trong các ứng dụng IoT

OPC UA Server MQTT là gì ?, Giải pháp kết nối đến iCloud Server trong các ứng dụng IoT, UA Series IIoT Communication Server: Connect IT with OT, Integrate Cloud and Web APPs

Giao thức MQTT cho tự động hóa IoT và ứng dụng

Giao thức MQTT cho tự động hóa IoT và ứng dụng

Switch quang công nghiệp và bộ chuyển đổi quang điện

Switch quang công nghiệp và bộ chuyển đổi quang điện

Giao thức BACnet/IP và ứng dụng trong hệ thống điều khiển tòa nhà (BMS)

Giao thức BACnet/IP và ứng dụng trong hệ thống điều khiển tòa nhà (BMS), BACnet is a communications protocol for building automation and control networks. It is an ASHRAE, ANSI, and ISO standard protocol. BACnet was designed to allow communication of building automation and control...

Giao thức PROFINET và ứng dụng trong tự động hóa

Giao thức PROFINET và ứng dụng trong tự động hóa, PROFINET is an open Industrial Ethernet standard developed by the PROFIBUS Organization (PI). Based on Ethernet versatility, PROFINET make vertical integration of field level with Enterprise level easily. PROFINET is automation in real time, so...

Giao thức EtherCAT và ứng dụng trong tự động hóa

Giao thức EtherCAT và ứng dụng trong tự động hóa,

Giao thức EtherNet/IP và ứng dụng trong tự động hóa

Giao thức EtherNet/IP và ứng dụng trong tự động hóa, EtherNet/IP is one of the open network standards, like DeviceNet and ControlNet. It is an industrial application layer protocol for industrial automation applications. Ethernet/IP uses all of the protocols of traditional Ethernet including the Transport...

Giao thức HART và ứng dụng trong công nghiệp

Giao thức HART và ứng dụng trong công nghiệp, The following are the HART products provided by ICP DAS including converter, gateway and remote I/O modules etc
1 2