Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Camera công nghiệp » Area Scan Camera » GigE Vision

GigE Vision

GigE Vision Area Scan Camera CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 30 kết quả

Camera công nghiệp Color GigE 0.3M 120 fps CREVIS MG-D030C-S

Camera công nghiệp Color GigE 0.3M 120 fps CREVIS MG-D030C-S

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 0.3M 200 fps CREVIS MG-D030C

Camera công nghiệp Color GigE 0.3M 200 fps CREVIS MG-D030C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 0.4M 280 fps CREVIS MG-A040K-280

Camera công nghiệp Color GigE 0.4M 280 fps CREVIS MG-A040K-280

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 1.3M 40 fps CREVIS MG-D130C

Camera công nghiệp Color GigE 1.3M 40 fps CREVIS MG-D130C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 10M 7 fps CREVIS MV-KH20G

Camera công nghiệp Color GigE 10M 7 fps CREVIS MV-KH20G

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 12M 9 fps CREVIS MG-A121K-9

Camera công nghiệp Color GigE 12M 9 fps CREVIS MG-A121K-9

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 12M 9 fps CREVIS MG-A121L-9

Camera công nghiệp Color GigE 12M 9 fps CREVIS MG-A121L-9

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 20M 5 fps CREVIS MG-A201L-5

Camera công nghiệp Color GigE 20M 5 fps CREVIS MG-A201L-5

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 2M 25 fps CREVIS MG-D200C-S

Camera công nghiệp Color GigE 2M 25 fps CREVIS MG-D200C-S

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color GigE 2M 50 fps CREVIS MG-D200C

Camera công nghiệp Color GigE 2M 50 fps CREVIS MG-D200C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2 3

GigE Vision Area Scan Camera CREVIS