Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO A-Series » CC-Link Module

CC-Link Module

CC-Link Module FnIO A-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Module CC-Link 16 đầu ra Relay CREVIS AT2-R325

AT2-R325 RTB, CC-Link, Relay 16(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu ra Relay CREVIS AT2-R355

AT2-R355 RTB, CC-Link, Relay 16(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu vào Sink, 16 đầu ra Source CREVIS AT2-R333

AT2-R333 RTB, CC-Link, Sink Input 16/Source Output 16

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu vào Sink, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R336

AT2-R336 RTB, CC-Link, Sink Input 16/Relay 8(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu vào Sink, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R356

AT2-R356 CC-Link, Sink Input 16/Relay 8(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu vào Source, 16 đầu ra Sink CREVIS AT2-R334

AT2-R334 RTB, CC-Link, Source Input 16/Sink Output 16

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu vào Source, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R337

AT2-R337 RTB, CC-Link, Source Input 16/Relay 8(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 16 đầu vào Source, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R357

AT2-R357 CC-Link, Source Input 16/Relay 8(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 32 đầu ra Sink CREVIS AT2-R321

AT2-R321 RTB, CC-Link, Sink Output 32

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module CC-Link 32 đầu ra Source CREVIS AT2-R322

AT2-R322 RTB, CC-Link, Source Output 32

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

CC-Link Module FnIO A-Series CREVIS