Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO A-Series » DeviceNet Module

DeviceNet Module

DeviceNet Module FnIO A-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Module DeviceNet 16 đầu ra Relay CREVIS AT2-R125

AT2-R125 RTB, DeviceNet, Relay 16(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu ra Relay CREVIS AT2-R155

AT2-R155 RTB, DeviceNet, Relay 16(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu vào Sink, 16 đầu ra Source CREVIS AT2-R133

AT2-R133 RTB, DeviceNet, Sink Input 16/Source Output 16

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu vào Sink, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R136

AT2-R136 RTB, DeviceNet, Sink Input 16/Relay 8(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu vào Sink, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R156

AT2-R156 RTB, DeviceNet, Sink Input 16/Relay 8(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu vào Source, 16 đầu ra Sink CREVIS AT2-R134

AT2-R134 RTB, DeviceNet, Source Input 16/Sink Output 16

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu vào Source, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R137

AT2-R137 RTB, DeviceNet, Source Input 16/Relay 8(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
not avaiable

Module DeviceNet 16 đầu vào Source, 8 đầu ra Relay CREVIS AT2-R157

AT2-R157 RTB, DeviceNet, Source Input 16/Relay 8(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 32 đầu ra Sink CREVIS AT2-R121

AT2-R121 RTB, DeviceNet, Sink Output 32

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 32 đầu ra Source CREVIS AT2-R122

AT2-R122 RTB, DeviceNet, Source Output 32

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

DeviceNet Module FnIO A-Series CREVIS