Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO A-Series » PROFIBUS Module

PROFIBUS Module

PROFIBUS Module FnIO A-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Module PROFIBUS 16 đầu ra Relay CREVIS AT2-R525

AT2-R525 RTB, PROFIBUS, Relay 16(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu ra Relay CREVIS AT2-R555

AT2-R555 RTB, PROFIBUS, Relay 16(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu vào Sink, 16 đầu ra Source CREVIS AT2-R533

AT2-R533 RTB, PROFIBUS, Sink Input 16/Source Output 16

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu vào Sink, 8 đầu ra relay CREVIS AT2-R536

AT2-R536 RTB, PROFIBUS, Sink Input 16/Relay 8(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu vào Sink, 8 đầu ra relay CREVIS AT2-R556

AT2-R556 RTB, PROFIBUS, Sink Input 16/Relay 8(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu vào Source , 16 đầu ra Sink CREVIS AT2-R534

AT2-R534 RTB, PROFIBUS, Source Input 16/Sink Output 16

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu vào Source, 8 đầu ra relay CREVIS AT2-R537

AT2-R537 RTB, PROFIBUS, Source Input 16/Relay 8(4pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 16 đầu vào Source, 8 đầu ra relay CREVIS AT2-R557

AT2-R557 RTB, PROFIBUS, Source Input 16/Relay 8(1pt/1Com)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 32 đầu ra Sink CREVIS AT2-R521

AT2-R521 RTB, PROFIBUS, Sink Output 32

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS 32 đầu ra Source CREVIS AT2-R522

AT2-R522 RTB, PROFIBUS, Source Output 32

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

PROFIBUS Module FnIO A-Series CREVIS