Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO C-Seires » DeviceNet Module

DeviceNet Module

DeviceNet Module FnIO C-Series CREVIS

Xem tất cả 6 kết quả

Module DeviceNet 16 đầu vào Sink, 16 đầu ra Source CREVIS CT-C133

CT-C133 16 Points Sink Input 24Vdc/16 Point Source Output 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 16 đầu vào Source, 16 đầu ra Sink CREVIS CT-C134

CT-C134 16 Points Source Input 24Vdc/16 Point Sink Output 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 32 đầu ra Sink CREVIS CT-C121

CT-C121  32 Points Sink Output 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 32 đầu ra Source CREVIS CT-C122

CT-C122  32 Points Source Output 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 32 đầu vào Sink CREVIS CT-C111

CT-C111  32 Points Sink Input 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module DeviceNet 32 đầu vào Source CREVIS CT-C112

CT-C112  32 Points Source Input 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

DeviceNet Module FnIO C-Series CREVIS