Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO G-Series » Analog Input

Analog Input

Analog Input FnIO G-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 27 kết quả

3Phase AC Measurement CREVIS GT-3901

GT-3901  3Phase AC Measurement, Lx-Ly 500Vac, 1A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-311F

GT-311F
Analog Input 16 Channels, 0~20mA, 12Bits, Hirose

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-315F

GT-315F  16 Channels, Current Input, INPUT, 0~20mA/4~20mA, 16BIT

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-317F

GT-317F
16 Channels 18pt RTB, Current Input, 0~20mA / 4~20mA, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-319F

GT-319F  16 Channels 18pt RTB, Current Input) 0~20mA / 4~20mA, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-342F

GT-342F
16ch Voltage Input

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-346F

GT-346F  16 Channels, Voltage Input, 0~10Vdc / 0~5Vdc / 1~5Vdc, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-347F

GT-347F
16 Channels 18PT RTB, Voltage Input, 0~10Vdc / 0~5Vdc / 1~5Vdc, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-349F

GT-349F  16 Channels 18PT RTB, Voltage Input, 0~10Vdc / 0~5Vdc / 1~5Vdc, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ CREVIS GT-3804

GT-3804
Analog Input, 4 Channels, Thermocouple, K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D/ Sensor, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2 3

Analog Input FnIO G-Series CREVIS