Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO G-Series » Digital Input

Digital Input

Digital Input FnIO G-Series CREVIS

Xem tất cả 6 kết quả

Module 16 kênh đầu vào số CREVIS GT-123F

GT-123F  Digital Input, 16 Points, Universal (Sink or Source), 24VDC, 20P Connector

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào số Universal CREVIS GT-12DF

GT-12DF  16 Channels Universal (Sink or Source) Input Terminal

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 32 kênh đầu vào số CREVIS GT-12FA

GT-12FA  Digital Input, 32 Points, Universal (Sink or Source), 24VDC, 40P Connector

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào số AC CREVIS GT-1804

GT-1804  Digital Input, 4 Points, AC Type, 120VAC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào số AC CREVIS GT-1904

GT-1904  Digital Input, 4 Points, AC Type, 220VAC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 kênh đầu vào số CREVIS GT-1238

GT-1238  Digital Input, 8Points, Universal(Sink or Source), 24VDC, 10RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Digital Input FnIO G-Series CREVIS