Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO G-Series » Power Module

Power Module

Power Module FnIO G-Series CREVIS

Xem tất cả 6 kết quả

Expansion Power input 24VDC, output 5VDC CREVIS GT-7511

GT-7511
Expansion Power, ID Type, System/Field Power, input 24VDC, output 5VDC, 1A, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Field Power Distribution, 24VDC CREVIS GT-7641

GT-7641
Field Power Distribution, ID Type, 24VDC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Potential Distributor 10ch 24VDC CREVIS GT-7518

GT-7518
Potential Distributor, ID Type, 10channles, 24VDC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Potential Distributor 5ch 24VDC / 5ch 0VDC CREVIS GT-7588

GT-7588
Potential Distributor, ID Type, 5channels, 24VDC / 5channels, 0VDC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Potential Distributor 8ch 0VDC CREVIS GT-7508

GT-7508
Potential Distributor, ID Type, 8channels, 0VDC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Potential Distributor 8ch Shield CREVIS GT-7408

GT-7408
Potential Distributor, ID Type, 8channels, Shield, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Power Module FnIO G-Series CREVIS