Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO G-Series » Special Module

Special Module

Special Module FnIO G-Series CREVIS

Xem tất cả 8 kết quả

Bộ đếm tốc độ cao (HSC) CREVIS GT-5102

GT-5102
2Ch, High Speed Counter, 5Vdc Encoder Input

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Encoder Module CREVIS GT-5112

GT-5112
2 channels, Encoder Module, Input 24VDC, Output 5VDC, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

RS-232 Serial Interface CREVIS GT-5211

GT-5211
1 Channel, RS-232 Serial Interface, RTS/ CTS, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

RS-232 Serial Interface CREVIS GT-5212

GT-5212
2 Channels, RS-232 Serial Interface, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

RS-422 Serial Interface CREVIS GT-5221

GT-5221
1 Channel, RS-422 Serial Interface, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

RS-485 Serial Interface CREVIS GT-5231

GT-5231
1 Channel, RS-485 Serial Interface, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

RS-485 Serial Interface CREVIS GT-5232

GT-5232
2 Channels, RS-485 Serial Interface, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Synchronous Serial Interface Module CREVIS GT-5352

GT-5352
2Ch, Synchronous Serial Interface Module

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Special Module FnIO G-Series CREVIS