Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO R-Series » Analog Input

Analog Input

Analog Input FnIO R-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 30 kết quả

Module 4 đầu vào tương tự (Current) CREVIS RT-3914

RT-3914
4 Channels, Differential Current Input, 0~20mA, 4~20mA, -20~20mA, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự (Current) CREVIS RT-3934

RT-3934
4 Channels, Differential Current Input, 0~20mA, 4~20mA, -20~20mA, 15bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự (Voltage) CREVIS RT-3924

RT-3924
4 Channels, Differential Voltage Input , 0~10V, 0~5V, -10~10V, -5~5V, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự (Voltage) CREVIS RT-3944

RT-3944
4 Channels, Differential Voltage Input, 0~10V, 4~5V, -10~10V, -5~5V, 15bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự 0~10Vdc 12Bit CREVIS RT-3424

RT-3424
Analog Input 4 Channels, 0~10Vdc, 12Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự 0~10Vdc 14Bit CREVIS RT-3444

RT-3444
Analog Input 4 Channels, 0~10Vdc, 14Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự 0~10Vdc 15Bit CREVIS RT-3464

RT-3464
Analog Input 4 Channels, 0~10Vdc, 15Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự 0~20mA 12Bit CREVIS RT-3114

RT-3114
Analog Input 4 Channels, 0~20mA, 12Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự 0~20mA 14Bit CREVIS RT-3134

RT-3134
Analog Input 4 Channels, 0~20mA, 14Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào tương tự 0~20mA 15Bit CREVIS RT-3154

RT-3154
Analog Input 4 Channels, 0~20mA, 15Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2 3

Analog Input FnIO R-Series CREVIS