Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO R-Series » Analog Output

Analog Output

Analog Output FnIO R-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 27 kết quả

Module 4 đầu ra tương tự -10~10V 12Bit CREVIS RT-4524

RT-4524
Analog Output 4 Channels, -10~10V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự -10~10V 14Bit CREVIS RT-4544

RT-4544
Analog Output 4 Channels, -10~10V, 14Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự -10~10V 15Bit CREVIS RT-4564

RT-4564
Analog Output 4 Channels, -10~10V, 15Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~10V 12Bit CREVIS RT-4424

RT-4424
Analog Output 4 Channels, 0~10V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~10V 14Bit CREVIS RT-4444

RT-4444
Analog Output 4 Channels, 0~10V, 14Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~10V 15Bit CREVIS RT-4464

RT-4464
Analog Output 4 Channels, 0~10V, 15Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~20mA 12Bit CREVIS RT-4114

RT-4114
Analog Output 4 Channels, 0~20mA, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~20mA 14Bit CREVIS RT-4134

RT-4134
Analog Output 4 Channels, 0~20mA, 14Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~20mA 15Bit CREVIS RT-4154

RT-4154
Analog Output 4 Channels, 0~20mA, 15Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~5V 12Bit CREVIS RT-4624

RT-4624
Analog Output 4 Channels, 0~5V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2 3

Analog Output FnIO R-Series CREVIS