Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO R-Series » Power Module

Power Module

Power Module FnIO R-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Module Expansion power Supply CREVIS RT-7111

RT-7111
Expansion power Supply, Input 24Vdc / Output1.0A/5Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module Expansion Power Supply CREVIS RT-7511

RT-7511
Expansion Power Supply, Input 24Vdc, Output 1.0A/5Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module Field Power Isolator CREVIS RT-7941

RT-7941
Field Power Isolator with Over Current Protection / ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 0Vdc CREVIS RT-7108

RT-7108
Common for 0Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 0Vdc CREVIS RT-7508

RT-7508
Power Distributor

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc CREVIS RT-7118

RT-7118
Common for 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc CREVIS RT-7518

RT-7518
Power Distributor, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc/0Vdc CREVIS RT-7188

RT-7188
Common for 5Vdc and 0Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 5-24-48Vdc / 110-220Vac CREVIS RT-7641

RT-7641
Field Distributor, 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110Vac, 220Vac, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn tùy chỉnh 5-24-48Vdc/120-240Vac CREVIS RT-7241

RT-7241
Field Distributor, Arbitrary 5Vdc,24Vdc,48Vdc,120Vac, 240Vac

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Power Module FnIO R-Series CREVIS