Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO S-Series » Analog Input

Analog Input

Analog Input FnIO S-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 25 kết quả

Module 2 kênh đầu vào cặp nhiệt điện CREVIS ST-3802

ST-3802
Analog Input 2 Channels, Thermocouple

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 kênh đầu vào nhiệt độ RTD CREVIS ST-3702

ST-3702
Analog Input 2 Channels, RTD, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào cặp nhiệt điện CREVIS ST-3804

ST-3804
Analog Input 4 Channels, Thermocouple

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD CREVIS ST-3704

ST-3704
Analog Input 4 Channels, RTD, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD CREVIS ST-3714

ST-3714
Analog Input 4 Channels, TEMP. Controller, RTD Input, SSR Output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD CREVIS ST-3734

ST-3734
Analog Input 4 Channels, TEMP. Controller, RTD Input, Current Output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC CREVIS ST-3814

ST-3814
Analog Input 4 Channels, TEMP. Controller, TC Input, SSR Output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC CREVIS ST-3834

ST-3834
Analog Input 4 Channels, TEMP. Controller, TC Input, Current Output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào tương tự -10~+10Vdc CREVIS ST-3524

ST-3524
Analog Input 4 Channels,-10~+10Vdc, 12Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào tương tự -10~+10Vdc CREVIS ST-3544

ST-3544
Analog Input 4 Channels, -10~+10Vdc, 14Bit, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2 3

Analog Input FnIO S-Series CREVIS