Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO S-Series » Analog Output

Analog Output

Analog Output FnIO S-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 11 kết quả

Module 1 đầu ra tương tự 0~10V 12Bit CREVIS ST-4491

ST-4491
Analog Output 1 Channel, 0~10V, 12Bit, Manual Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra tương tự -10~+10V 12Bit CREVIS ST-4522

ST-4522
Analog Output 2 Channels, -10~+10V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra tương tự 0~10V 12Bit CREVIS ST-4422

ST-4422
Analog Output 2 Channels, 0~10V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra tương tự 0~20mA 12Bit CREVIS ST-4112

ST-4112
Analog Output 2 Channels, 0~20mA, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra tương tự 0~5V 12Bit CREVIS ST-4622

ST-4622
Analog Output 2 Channels, 0~5V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra tương tự 4~20mA 12Bit CREVIS ST-4212

ST-4212
Analog Output 2 Channels, 4~20mA, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~10V 12Bit CREVIS ST-4424

ST-4424
Analog Output 4 Channels, 0~10V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~10V 12Bit CREVIS ST-4474

ST-4474
Analog Output 4 Channels, Sensor Connector Type, 0~10V, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 0~20mA 12Bit CREVIS ST-4114

ST-4114
Analog Output 4 Channels, 0~20mA, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra tương tự 4~20mA 12Bit CREVIS ST-4214

ST-4214
Analog Output 4 Channels, 4~20mA, 12Bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Analog Output FnIO S-Series CREVIS