Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS-Remote I/O & Camera » Remote I/O » FnIO S-Series » Special Module

Special Module

Special Module FnIO S-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 20 kết quả

Module 1 channel SSI Interface CREVIS ST-5351

ST-5351
1 channel SSI Interface

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 1 đầu ra xung 0.5A/24Vdc CREVIS ST-5641

ST-5641
1 channel Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 1 đầu ra xung RS-422 CREVIS ST-5651

ST-5651
1 channel Pulse Output, RS422

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 1 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC CREVIS ST-5101

ST-5101
High Speed Counter, 1 Channel, 5Vdc/24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 1 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC CREVIS ST-5111

ST-5111
High Speed Counter, 1 Channel, 5Vdc/24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu phát xung PWM 0.5A/24Vdc CREVIS ST-5442

ST-5442
2 channels PWM Output, 0.5A/24Vdc, Source

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu phát xung PWM 1.5A/24Vdc CREVIS ST-5442

ST-5422
2 channels PWM Output, 1.5A/24Vdc, Source

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra xung 0.5A/24Vdc CREVIS ST-5642

ST-5642
2 channels Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC CREVIS ST-5112

ST-5112
2 channels High Speed Counter Input, 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu phát xung PWM 0.5A/24Vdc CREVIS ST-5444

ST-5444
4 channels PWM Output, 0.5A/24Vdc, Source

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Special Module FnIO S-Series CREVIS