Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » CREVIS

CREVIS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng CREVIS tại Việt Nam

CREVIS

ViDi green CREVIS

ViDi green
이미지 분류 (Classification)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

ViDi Blue CREVIS

ViDi Blue
특징 및 위치 검출

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

ViDi Red CREVIS

ViDi Red
오류검출 및 영역 구분

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

ViDi Suite CREVIS

ViDi Suite
딥러닝 기반 영상처리 프로그램

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module Gateway CREVIS

Module Gateway CREVIS

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module Serial CREVIS

Serial Module
RS-232, RS-422, RS-485

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module Ethernet CREVIS

Ethernet Module
GigE Module, PoE Module

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module USB CREVIS

Module USB CREVIS

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Máy tính công nghiệp CREVIS VP-1425

Máy tính công nghiệp CREVIS VP-1425

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Máy tính công nghiệp (xử lý hình ảnh) CREVIS VP-1437

Máy tính công nghiệp CREVIS VP-1437

Intel® Core™ i7-6600U Processor

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2 3 4 5 6 47