Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi tín hiệu Video sang USB 2.0 Imaging source DFG/USB2pro

Lượt xem: 128

Video-to-USB 2.0 converter

 

 

Vendor: The Imaging Source(TIS)