Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Transducer 1 kênh đo dòng điện + 1 kênh đo điện áp ICP DAS DN-831I-100V/DNM-831I-100V

Transducer 1 kênh đo dòng điện + 1 kênh đo điện áp ICP DAS DN-831I-100V/DNM-831I-100V

Lượt xem: 147

DN-831I-100V-50A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (50A) (RoHS)
DN-831I-100V-200A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (200A) (RoHS)
DN-831I-100V-500A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (500A) (RoHS)
DN-831I-100V-1000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (1000A) (RoHS)
DN-831I-100V-2000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (2000A) (RoHS)
DNM-831I-100V-50A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (50A) (Metal) (RoHS)
DNM-831I-100V-200A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (200A) (Metal) (RoHS)
DNM-831I-100V-500A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (500A) (Metal) (RoHS)
DNM-831I-100V-1000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (1000A) (Metal) (RoHS)
DNM-831I-100V-2000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (2000A) (Metal) (RoHS)

Vendor: ICP DAS