Icon Collap
Trang chủ » Tất cả tài liệu

Download Tài Liệu

Product
Download
Title
Division
User Manual
User Manual

Phần mềm SCADA CIMON V3.90

18/11/2019 Phần mềm Scada
Software

Hiển thị dữ liệu PLC sử dụng SPC Trend trên Xpanel

16/11/2019 Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel
Sample Project
Sample Project

Thay đổi định dạng ngày trong XPANEL

16/11/2019 Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel
Sample Project

Hướng dẫn xoay một đối tượng trong Xpanel

16/11/2019 Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel
Sample Project

Hướng dẫn tạo cửa sổ nhập phím trong XpanelDesigner.

16/11/2019 Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel
Sample Project

Hướng dẫn tải xuống và tải lên dự án XPANEL

15/11/2019 Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel
User Manual
User Manual
User Manual
User Manual

Hướng dẫn sử dụng cơ bản CPU PLC-S

04/11/2019 Bộ lập trình PLC
User Manual
User Manual
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.